Se filmen om Barrit

Se filmen om Barrit
Se filmen om Barrit

tirsdag den 4. april 2017

Referat fra generalforsamling i Lokalrådet

Referat af Generalforsamling.
Der deltog 20 personer, udover lokalrådet.

Dagsorden jfr. Vedtægten.

1.     Valg af Dirigent – Palle Jakobsen blev valgt.

2.     Lokalrådets beretning v. formanden

Formanden forelagde en meget omfangsrig beretning om et mangfoldigt og spændende år med masser af borger-aktiviteter.
-         Spørgsmål: Finns radios gamle biler. Hvad gør vi med dem? Svar: Vi kan desværre ikke gøre mere, da en parcelejer har ret til at have op til 2 biler stående.
Beretningen blev godkendt med applaus fra salen. Den formidles i BV-Nyt, på FB og ophænges i infotavlen.

3.     Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
-         Godkendt.

4.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
-         På valg er: Jan Pedersen – han blev genvalgt
-         Jørgen Mikkelsen, genopstiller ikke. I hans sted, valgtes Nikolaj Hoyes.
5.     Suppleanter: her valgtes: 1. suppleant Gitte Hansen 2. suppleant Jørgen Mikkelsen
6.     Revisor: Mikael Jakobsen

Revisorsuppleant: Lars Poulsen
7.     Eventuelt.
Hvem ejer jorden som shelteret i Kirkeskoven ligger på? Det gør Menighedsrådet.
Mødet hævet kl. 21.17.

Referent: Poul Ole Pedersen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar