Se filmen om Barrit

Se filmen om Barrit
Se filmen om Barrit

tirsdag den 4. april 2017

Referat fra Borgermøder

Borgermøde den 29. marts 2017 i BKI
Der var mødt 28 borgere frem + lokalrådet, i alt 33. Vi indledte med sangen det er i dag et vejr.
Præsentation af Fremtidsplan
Formanden, Peter Andersen fortalte om hvordan fremtidsplanen var blevet til på mødet i november 2016, hvor 100 borgere kom med deres idéer til fremtiden ved 10 ”stationer” i hallen. Lokalrådet har efterfølgende sammenskrevet de i alt 316 idéer fra mødet og placeret dem alle under 5 ”spor” i Fremtidsplanen. Under hver hovedspor kan man forfølge de enkelte idéer og der se hvad der oprindeligt var meningen med idéen.

Samtidig forklarede Peter Andersen hvordan man kan finde rundt i Fremtidsplanen og hvordan man selv eller i en gruppe, kan arbejde med en idé.
Herefter viste Peter Andersen vores fælles Vision, som lokalrådet har forfattet med baggrund i de mange idéer og vores erfaringer fra arbejdet i rådet.

Nogle af deltagerne havde forskellige kommentarer til Fremtidsplanen:
-         Side 4 – i tekstafsnittet, der skal tilføjes ”Vuggestue” og ”dagpleje”
-         Side 22/23 Sognegården  
-         Fine busforbindelser til Horsens og Vejle og Juelsminde bør tilføjes
-         Ejendomsmæglerne bør orienteres om byen og have vores Fremtidsplan liggende
-         Skal der være noget om turisme?
-         Skal sognegården væltes? Ellers skal den renoveres og vedligeholdes.
-         Der kunne også bygges en masse små hytter, så firmaer og andre kan leje disse og benytte stedet og alle faciliteterne.

Konkrete ide´grupper, som vil starter allerede nu:
-         Sognegården: Tina Kammer og Anne Mette Christensen og Poul Ole Pedersen. HACO har som tidligere fortalt doneret kr. 28.300.
-         Teglværkspladsen: Jan Tiedemann er gået i gang.
-         Landsbyhaver: Barrit Skole v. Palle Jakobsen
Hvordan får vi formidlet planen – forslag fra salen:
-         Læg nogle eks. I BKI
-         Sæt den i avisen
-         På : 7150Barrit.blogspot/BV-Nyt, FaceBook
-         Reklamèr for den
-         Turistkontorer, ejendomsmæglere
-         Lav en plan om hvor den skal lægges og lav en plan for hvad formålet er og følg op på hvad der har været af effekt
-         3. sidste side i BV-Nyt kan bruges til at fortælle hvem der er i gang med en idé + et opslag i infostanderen
-         Tage fokus på enkelte områder/et område, så folk kan se konkret hvad der sker
-         Lokalrådet er til stede 1 gang mdl. – den 1. tirsdag hver måned for dem der er i gang og for dem som gerne i gang med en idé. Lokalrådet er sparring på idéerne og på, hvor man kan søge midler m.v.
-         Og slå det op på Facebook – ligesom det de gør i gåklubben.

Orientering om BorgerBudget(BB)
Hedensted Kommune(HK) har bevilget kr. 50.000 til landsbyen til iværksættelse af en demokratisk proces, hvor borgerne i Barrit og omegn kan komme med idéer til aktiviteter eller indsatser.
HK har fastlagt 2 overordnede emner : Sundhed og trivsel som skal indeholdes i idéerne og aktiviteterne.
Der er på forhånd fastlagt en proces, hvor forskellige principper skal overholdes; projektbeskrivelse, budget, tidsplan, afstemning og dermed demokratisk beslutning om hvilket eller hvilke projekter, der skal gennemføres.
Spørgsmål: hvordan kan Fremtidsplanen hænge sammen med BB? – Det kan den sagtens, hvis de faste emner er medtaget.
Hvornår skal det første BB-møde være? – Efter sommerferien indkalder Lokalrådet.

Referent: Poul Ole Pedersen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar