Se filmen om Barrit

Se filmen om Barrit
Se filmen om Barrit

mandag den 20. juni 2016

Referat fra Lokalrådsmøde den 14. juni 2016


Dagsorden LR møde den 14. juni kl 19.00 i BKI

Kl 20.00 får vi besøg af Merete Paarup, der er professionel facilitator/konsulent omkring udvikling af landbyer, kulturområder mv.

Referent: Poul Ole

Afbud: Jørgen Mikkelsen

Tilføjelser til dagsorden: Referat fra ”Slip Barrit fri”: Poul Ole deltog i.s.f. Peter. Referatet sendes ud til lokalrådsmedlemmerne.
Projekt Handicapsti: 3 tilbud er indhentet på arbejdet og billigste tilbud er valgt.
Projekt flydebro: Vi søger en eller flere der vil lave den.
Mødedato med HACO: I forbindelse med HACO’s 50 års jubilæum har HACO anmodet gavegivere donere penge til Lokalrådets arbejde. Og de vil gerne have et møde med Lokalrådet om anvendelse af pengene.  
Agenda 21: Byrådet inviterer alle interesserede lokalråd til at komme med forslag
Kulturtiltag for forsamlingshuse: DFL har midler til at sætte kulturtiltag i gang i forsamlingshuse.  Idéen er at man selv laver arrangementerne og derefter kan få underskudsgaranti via midlerne.
Udkast til forretningsorden: forretningsorden udleveret til gennemlæsning og kommentering til næste møde.

Referat fra sidste møde: Jfr. Pkt. 7; Bjælkehytten er etableret. I pkt. 9; Vi ønsker alligevel ikke at deltage i konkurrencen om at blive året landsby.

Elektronisk arkivering af dagsorden mm: Hvordan mm! – PA: der etableres en elektronisk løsning til Lokalrådet.

Økonomi – JP og PA: OK.

Videoprojekt ”landsby” – Hedensted kommune har søsat et projekt – skal vi være med? PA  Fil” videoprojekt ….”: Vi er med i projektet med Danmarks medie- og Journalisthøjskole.

Forsikring af vores frivillige. – PO & PA  fil” Kommunerne skal…..”: Der arbejdes videre med sagen både i Hedensted Kommune og i Det fælles Landdistriktsråd.

Landsbytræf i Hornsyld – 10 sep 2016 – vi har sagt ja.

Visionsplan Landsby – PO – se indledning kl 20.00: Vi har aftalt med en konsulent, at hun er med os i hele processen for en pris af kr. 12.000,- incl. moms. Powergruppen starter det op den 10.8..

Boligmessen i Horsens – november 2016: Hedensted Kommune har bevilget penge til afgiften.

Messe i Juelsminde 1-2/ 4  2017 – fil”Oplevelsesmessen….”: Vi deltager også her.

Bogskabet ved Sognegården – skal vi fortsat have den? Se fil ”brev til lokalrådene fra Biblioteket”: vi vil meget gerne fortsat have den mulighed.
Brobygger ordning 2016 - vi vil gerne udbygge ordningen med Hedensted Kommune. Der aftales et møde.

Evt. velkomsthilsen til tilflyttere – Vi laver en hilsen til tilflyttere som er klar til brug fra den 1.8.

Næste møde: 4.7. kl. 19.00 i Bakkesvinget 10.

Mødet hævet kl. 22.30.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar