Se filmen om Barrit

Se filmen om Barrit
Se filmen om Barrit

søndag den 31. januar 2016

Referat fra møde i LOKAL RÅDET

Frem over vil I kunne læse referat fra Lokalrådsmødernher på Barrits Blog. 

Husk lige at kommentere det og give Lokalrådet nogle seriøse indput. 

Referat af Lokalrådsmøde
tirsdag den 26. januar 2016

                                                        
Sted: BKI  kl 19.00 
Afbud: ingen 
Dagsorden 
-          Referat fra LR
Der er kommentar til referatet. Jan er ikke på valg. Poul Ole, Gitte og Peter er stadig på valg.   
-          Siden sidst  - Møde med ”slip Barrit fri”
Et rigtigt godt møde. Peter fortalte om mødet, se referatet fra mødet (henvendelse til  Peter).  Der er  tilsagn fra Hedensted kommune om økonomisk hjælp til standplads – Forbrugermessen i Vejle.
-          Vedtægtsændring – hvordan gør vi det hurtigt og elegant
De nye vedtægter er gennemgået i fællesskab.
Peter kontakter Hedensted kommune vedrørende forsikring af under-foreninger i lokalrådet. Mennesker og bygninger.
-          Boligmessen i Vejle
Jan og Peter har allerede lagt en plan – vi andre følger med
J
-          Økonomi
Vi har talt om regnskabet og Peter fremlægger det på generalforsamling.
-          Opfølgning på de midler der er givet fra FLR
De penge der er overført af Hedensted kommune har Green Team 1500 kr. tilbage til forplejning mm . Der er desuden givet til Kirkeskov projekter. Peter følger op på dette til foråret.
-          Generalforsamling
Der er møde i BKI den 22/2 og umiddelbart derefter kommer tidspunktet for vores generalforsamling. Generalforsamlingen kommer i ultimo marts.
-          Byfornyelsen!
Hedensted komm. har købt kroen samt annexet til nedrivning ellers Intet at bemærke
-          Skal vi søsætte nye projekter eller??
Udsat til næste møde.
-          Tilføjelser til dagsorden
Se under eventuelt.
-          Evt
Referaterne bliver tilgængelige på bloggen: blogspot7150barrit
Print i infostanderne ved Barrithus.

-      Næste møde
Torsdag den 25/2 kl 19.00 på Bakkesvinget 10

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar