Se filmen om Barrit

Se filmen om Barrit
Se filmen om Barrit

onsdag den 19. august 2015

Referat fra Borgermødet den 18. aug. 2015

Borgermøde den 18. marts 2015 i Barrit Sognegård.
Referat:
1.       Information om projektet ”Læselyst i landsbyen”. Blandt andet lokal forankring af projektet med bogskab.
* 9. sep. kl 19.00 har Hedensted bibliotek. Infomøde om at starte en læsekreds samt foredrag.
*Hedensted bibliotek kommer ud og holde en bogcafe i Barrit senere på året.
2.       Velkomst og fremlæggelse af de foreløbige idéer. (v. lokal gruppe (Lars Poulsen, Jens Erik Iversen og Mads Paaske))
*Dagligvarebutik kan og vil skabe liv i byen igen!
3.       Fremlæggelse fra kommunen om, hvad der formelt er af muligheder, og hvordan planlægningen kan foregå. (v. Leni Petersen og Morten Christensen, Hedensted Kommune)  
4.       Drøftelse, spørgsmål, forslag og idéer fra de fremmødte.
*Forslag:
Barrithulevej på vestsiden nævnes som et forslag.
Kirkebro østsiden ude ved Vejlevej nævnes som et andet forslag.
En butik kan jo også sælge lokale varer.
A: Discountkæde B: dagligvarebutik C: dagligvarer center
REMA 1000 er interessant - Deres biler kører alligevel forbi og vi kender dem. 
*Spørgsmål og svar:
Lokalplan er afgiftsfri fra Kommunens side (tidsperspektiv er ca. 1 år)- som giver ret til en byggetilladelse som bygherre selv betaler
*Opklaring: En beliggenhed ude ved Vejlevej – Skovbyggelinjen og Kirkebyggelinjen går ved Vejlevej.
Biltælling ved Smedskær: 3000 biler i døgnet.
Flere butikskæder kræver et opland på minimum 4000 indbygger.
Rundkørsel er noget der nok skal arbejdes videre med.
*Beslutning: Arbejdsgruppen skal inden for det næste år prøve at komme i realitetsforhandlinger med en discountkæde om etablering af butik i Barrit
*Hvem er med i arbejdsgruppen: Mads Paaske – Lars P. – Jens Erik I  - Henriette – Jannie – Lene M. – Henry Simonsen.
5.       Afrunding. Hvad er de næste skridt?
Alle bliver orienteret hurtigst muligt på FB – Barrit.dk – BV-Nyt
6.       Status for forskellige tiltag i landsbyen.
a. Byforskønnelse v. Jan
Projektet køre nu og der sker noget og alle vil blive orienteret løbende, når sagerne afsluttes.
b. Barrit Univers/ Play Spot v. Renata – Projektet er nu på rette vej, første etape (gl. gymnastiksal med omklædning og skolegården) er finansieret. Det endelig spark i projektet er endelig godkendelse omkring jul.
c. Multibaneprojekt v. Mads Ca. 70% er finansieret – der søges efter resten (272.000 kr.) – Der er en ansøgning ude nu som der afventes svar på i løbet af september. For gennemførelse vil vi gerne have hjælp fra lokalsamfundet – herom senere
d. Byfest v. Tina orienterede om nye tiltag til byfesten.
e. Pigeklub v. Tina 20. sep. på besøg i Møgeltønder tilmelding til Tina –
    30. oktober – Hotel Juelsmindestrand info senere.
f. Green team v Michael Bruun. Negativ omtale har sat gang i projekt forskønnelse.  Bruno har sammen med 14  - 15 andre voksne går igennem by  den 1. onsdag i hver måned med passende redskaber.
g. Lokalrådet v. Peter:  Informationsmåden i Barrit: (FB – Hjemmeside og BV-Nyt) – det fortsætter vi med.
                                          Opslagstalen ved BKI er næsten færdig
Boligmesse i Horsens i november – Lokalrådet og lokale virksomheder  deltager/bidrager til messen med det mål at tiltrække nye borger til Barrit
Hvis Horsensmessen bliver en positiv oplevelse, prøver Lokalrådet Boligmessen i Vejle i februar 2016.
h. Mette og andre piger (fortrinsvis personer uden for arbejdsmarkedet) mødes i Børnehaven kl 14.00 på ulige uger – Alle er velkomne.
Mandag kl 17.00 er der ”tegnestue” i børnehaven.
i. Fællesspisningsgruppen holder pause – Hvis der er nogen der er interesseret i at starte op igen har Jens Erik lidt startkapital.
j. FB BarritVrigsted side nedlægges.
k. Barritbyfest har nu sin egn FB side.
L. Barrit erhverv mangler kapital til fortsat flagning i Barrit – Idrætsforening er måske interesseret.
m. Barrit pigeklub planter en ny eg ved Børnehaven fredag aften under byfesten
Ca. 225 borger fra Barrit mødte op og deltog i mødet – Tak for det.
Mvh.
Mads P. (dagligvaregruppen) og Peter A.(lokalrådet)
PS. Vi husk mikrofon og højtaler næste gang.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar