Se filmen om Barrit

Se filmen om Barrit
Se filmen om Barrit

tirsdag den 25. marts 2014

Beretning fra Lokalrådet

Formandsberetning Lokalrådet 2013-14
I stikord
Samarbejde med Lokalrådet i Stouby – Hornsyld – Bjerre - Stenderup
LAG midler til QR koder i samarbejde med lokalarkivet  - Besøg området og få en historie.
Borgerbudget – Unge og kultur – 60.000 sammen med de 4 andre LR
Lokalt:
Tjørnebo
– Barrit får ny børnehave bygning  i gården mellem hallen og Fynsfløjen – godt aktiv for stedet og samtidig en blåstempling af Skole-børnehave som et sted man fra politisk side ønsker at bevare. – min vurdering.
Barrit Univers lever.
Barrit på tværs – LR er med i arbejdsgruppen, der arbejder med Barrit på tværs – stor interesse fra byrådet og der falder mange positive bemærkning af. Salg af ejendomme i byen går fremad. Lektiecafe til de store elever er godt i gang – fællesaktivitet i børnehaven for hjemmegående - madklub for enlige med børn mm.
 Ældreboliger i Barrit, møde med Seniorudvalget i efteråret - Ide til hvad de skal bruges til?
Brugsen – Ingen interesse for huset – tvangsauktion  - kreditforeningen har overtaget huset – hvad skal vi gør!  -hvis vi skal gøre noget.
Finns radio – anmeldt til Hedensted kommune for at opbevare biler på uforsvarlig vis!
Byrådet:     
Barrit har 2 repræsentanter i byrådet hvilket giver en kortere vej til dem der styre i det politiske liv – og det bruges på en positiv måde!
Fritidslivet & fællesskabet:  Dele af LR været til møde vedr. fremtidens kommune og har  givet vores indspark til udvalget – vores indspark var øget bosætning i landbyerne – hvem har de kloge/vise sten.
Ønsker fremover:
Barrit kommer mere og mere på kortet – Mange artikler i f.eks HF – Journalisterne er på mærkerne over for, hvad der sker i Barrit.
LR har en klar defineret opgave i at være Barrit og omegns talerør på rådhuset i Hedensted

Projekter som der er ønske om:
Oprettelse af by forskønnelse gruppe – pleje af kummer og renholdelse af skilte mm. Sponsor!
Oprettelse af en kapitalfond til afvikling af ud tjente bygninger samt evt bygning af nye – lejebolig af høj standard mm.
Hvis du har input - lyst til at være med, så meld til Lokalrådet.

Barrit skal stadigvæk være på kortet!

Peter Andersen
Lokalrådsformand

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar